Vrijwilligers

Als vereniging kunnen we niet zonder enthousiaste fietsliefhebbers, die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken.

Interesse om mee te helpen of kent u zo iemand?

Meld je dan nu aan!

Lidmaatschap BRC Kennemerland

Lid worden kan als volgt......

We kennen binnen onze vereniging verschillende vormen van lidmaatschap.

Steunleden
Bedoeld voor mensen die het wielrennen in de regio een warm hart toe dragen en BRC Kennemerland in al haar ambities willen steunen. BRC kent een grote groep van steunleden. Een aantal steunleden zijn als vrijwilliger actief betrokken bij de vereniging.

Leden met een basislidmaatschap
Dit zijn leden die actief met wielrennen bezig zijn en ook in wedstrijdverband de onderlinge strijd aan willen gaan. Als je (fietsend) lid wordt van BRC Kennemerland dan melden we je aan bij de KNWU. Die aanmelding leidt er toe dat je automatisch in het bezit komt van een basislidmaatschapskaart van de KNWU. Je bent dan tevens goed verzekerd in wedstrijden en bij trainingen (schade aan derden). De kaart geeft je de mogelijkheid uit te komen in zogenaamde clubwedstrijden. Dit zijn wedstrijden die georganiseerd worden door de verenigingen en worden gehouden op een daarvoor bestemd verkeersvrij parkoers. Voor BRC is dat het parkoers op het Aagtenpark.  Kenmerk is dat verenigingen deze wedstrijden zelf organiseren en jureren. Het basislidmaatschap wordt gebruikt als instapmogelijkheid of is voor renners waarvan de ambitie niet verder reikt dan het rijden van dit soort wedstrijden.  Je kan met de basislidmaatschapskaart niet uitkomen in criteriums, klassiekers en andere wedstrijden op de openbare weg.

Jeugdleden
Jeugdleden kennen een eigen lidmaatschapsvorm. Wij willen dat de jeugd financieel laagdrempelig lid kan worden van onze vereniging om zo kennis te maken met het wielrennen. Ook jeugdleden krijgen automatisch de beschikking over een basislidmaatschapskaart (zie verder boven). Voor de jeugd organiseren wij op wielrennen gerichte trainingen. Voor deze trainingen worden geen extra kosten in rekening gebracht (incidenteel voor als we speciale evenementen organiseren. Dit gaat altijd in overleg). Jeugdleden kunnen ook een licentie aanschaffen.

Licentiehouders
Renners met veel ambitie kunnen een wedstrijdlicentie aanvragen. Naast de clubwedstrijden kan dan ook worden deelgenomen aan wedstrijden die voor de verschillende categorieën worden georganiseerd. Dit kunnen zijn klassiekers, criteriums, tijdritten. Voor een overzicht van de diverse licenties klikt u hier.

 

Contributiebedragen

De contributie voor het lidmaatschap van de Beverwijkse Renners Club Kennemerland bedraagt per 01/01/2017:

Steunleden € 25,--
Leden met basislidmaatschap € 27,50 + bijdrage KNWU
Jeugdleden € 32,50 + bijdrage KNWU
Licentiehouders overig € 62,50 + bijdrage KNWU

 

De bijdrage van de KNWU is voor 2017 vastgesteld op €11,50

Inschrijven
Wanneer je meer informatie wilt over licenties en/of beslist om lid te worden van BRC Kennemerland, neem dan contact op met het secretariaat. Als alles duidelijk is kun je ook gebruik maken van het inschrijfformulier. Dit formulier is hier beschikbaar. Sla het formulier op op de eigen computer en vul het in. Zie verder de toelichting bij het inschrijfformulier.

Let op: vul alle gegevens in en stuur de formulieren ingevuld en bij voorkeur via mail op naar het aangegeven e-mail-adres.  De contributie wordt geint op basis van machtiging.

Opzeggen
Het lidmaatschap van BRC Kennemerland loopt van 1 oktober tot 1 oktober. Opzeggen dient voor 1 oktober plaats te vinden. Voor 1 januari dient u uw licentie aan te vragen bij de KNWU.