Vrijwilligers

Als vereniging kunnen we niet zonder enthousiaste fietsliefhebbers, die bereid zijn om de handen uit de mouwen te steken.

Interesse om mee te helpen of kent u zo iemand?

Meld je dan nu aan!

KNWU

BRC Kennemerland is aangesloten bij de de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU). Dit is een overkoepelende organisatie voor de wielrensport in Nederland.

Om deel te kunnen nemen aan wielerwedstrijden, welke vallen onder de KNWU-vlag, dient men in het bezit te zijn van een KNWU-licentie. Deze kan via de KNWU aangevraagd worden.

Voor het lidmaatschap van BRC zie de lidmaatschapspagina.

Licentiekeuze en basislidmaatschap

Iedereen die clubwedstrijden wil rijden dient in het bezit te zijn van een zgn. Basislidmaatschap. Voor het basislidmaatschap brengt de KNWU € 10,-- in rekening. 

Clubwedstrijden zijn alle wedstsrijden die worden georganiseerd op ons clubparkoers (of dat van een andere verenigign). Het vijfbanentoernooi en de regiokampioenschappen kunnen met een baislidmaatschap worden verreden. Evenals de wedstrijden op maandagavond (recreanten) en woensdagavond.

Wil je buiten deze clubwedstrijden op de club-pakoersen ook wedstrijden rijden (klassiekers, criteriums en toernooien) dan dien je in het bezit te zijn van een wedstrijdlicentie. Renners/rensters hebben in de meeste gevallen de keuze uit meerdere licenties. Zij dienen daarom ieder jaar opnieuw aan te geven welke licentie zij willen. De licentiekeuze kan via internet direct doorgegeven worden aan het Uniebureau, dus niet via de vereniging! De renner/ster kan op de site aangeven welke licentie hij/zij het volgende jaar wil.

Licentie aanvragen

Ga naar: www.knwu.nl/evenementen en
volg op deze pagina de verdere instructies.

Voor meer informatie over licentie vormen verwijzen we u naar de website van de KNWU.

  • Een licentie die voor de eerste keer wordt aangevraagd, wordt aangevraagd door het secretariaat.
  • Een fietsend lid die een eerste wedstrijdlicentie aan wil vragen en 17 jaar of ouder is dient medisch gekeurd te worden.
  • Licenties die voor de eerste maal aangevraagd worden dienen vergezeld te gaan van een goed lijkende pasfoto.
  • De licenties omvatten tevens een WA verzekering, die ook in trainingsritten geldig is. Voor meer gegevens omtrent deze verzekering kunt u contact opnemen met ons secretariaat.
  • Keuringskosten dienen direct met de arts of bureau afgerekend te worden.