1. 
De volgende categorieën worden onderscheiden op de clubwedstrijden:

- Elite, Beloften, Junioren, Amateur A
- Amateur B, Master`s, Dames
- Nieuwelingen, Nieuw. Dame, Junioren Dame
- Jeugd

2. 
Een ieder die aan de wedstrijden wil deelnemen dient in het bezit te zijn van een geldige licentie en of dagkaart en moet deze op verzoek kunnen tonen.

3. 
De deelnemer start in de categorie welke op de licentie vermeld staat.

4. 
De puntentelling , meetellend voor het Aagtenbos klassement en het Prestige klassement, is 20 punten voor 
de winnaar met 2 aflopend tot 2 punten voor de 10e plaats.

5. 
De wedstrijdcommissie beslist of een wedstrijd, de omstandigheden en aantal deelnemer`s  in aanmerking genomen, verreden wordt.

6. 
Bij wedstrijden wordt een vergoeding gegeven voor essentiële pech mits dit gemeld is bij de jury. De
vergoeding is hoogstens 2 ronden. De vergoeding geldt echter niet in de laatste 5 ronden.

7. 
Bij geschillen beslist de wedstrijdcommissie.

8. De wedstrijdcommissie is verantwoording schuldig aan het bestuur van de vereniging. De beslissing
genomen tijdens de wedstrijd blijft echter van kracht.

9. De jury beslist naar aanleiding van het verloop van de wedstrijd hoe de volgorde van afsprinten is in geval van een of meerdere ronden voorsprong.

10. De wedstrijdcommissie bestaat in 2008 uit:

- Voorzitter:  Jan de Ruiter
- Penningmeester: Willem Zonneveld
- Secretares:  Leo Burgering

- Commissarissen:

Henk Hendriks
Steef Koper
Loek Maass
Jan Groot
Lies de Vries
Mart Kos
Chris Duyker
Henk de Ruiter
F.v.Tongeren
Th.Aardenburg