Kopij insturen

Website & Clubblad
Heeft u nieuwtjes, wedstrijd verslagen of foto's. Laat het ons weten en mail naar: redactie@brckennemerland.nl.

Het bestuur kijkt met plezier terug op de maandagavond gehouden ledenvergadering.

Gisteravond vond in ons clubhuis De Kelder de jaarvergadering plaats. Een goed moment om per chapter (werkgroep) terug te kijken op 2017 en vooruit te kijken op 2018. De jeugd heeft er weer een mooi jaar op zitten met de wekelijkse trainingen en wedstrijden. Hoogtepunt was het teruggekeerde landelijk jeugdtoernooi. Nieuw dit jaar was de gezamenlijke afsluiting van het seizoen bij de Vuurlinie. Belangrijkste aandachtspunt voor komend jaar is het uitbreiden van het begeleidingskader voor de jeugd.

Afgelopen jaar heeft BRC zich weer in verschillende koersen laten zijn. Diverse renners lieten zich van voren zien in de criteriums, met diverse podiumplaatsen al gevolg. Ook de tijdrijders wisten mooie resultaten te boeken, waaronder op het door BRC georganiseerde District Kampioenschap Tijdrijden. Ook de BRC teams die deelnamen aan de 24 uur van Zandvoort waren wederom succesvol.

De maandagavond wedstrijden op het clubparcours worden beter bezocht. Ook het aantal deelnemers aan de samen met DTS georganiseerde Vuurlinie Competitie neemt toe. Streven is om deze competitie volgend jaar verder uit te breiden.

Op facilitair gebied is er dit jaar ontzettend veel gebeurd. Het vernieuwde clubparcours werd opgeleverd, waardoor BRC nu de beschikking heeft over een modern en uitdagend parcours. Niet alleen het parcours zelf werd onder handen genomen, maar ook het juryhok inclusief rondebord en geluidsinstallatie werd volledig vernieuwd. De volgende stap is het vernieuwen van de afbakening van het parcours.

De afgelopen maanden is er veel tijd gestoken in de keuze voor de kleding leverancier voor 2018. Tijdens een speciaal georganiseerde avond werd de kleding van diverse leveranciers vergeleken. Uiteindelijk is de keuze gevallen op Vermarc Sport. De kleding kan in januari worden besteld in een speciale webshop.

Op het gebied van Communicatie en Public Relations zijn dit jaar ook diverse stappen gemaakt. Er werd een nieuw Instagram account gelanceerd, met inmiddels al ruim 400 volgers. Het belangrijkste was echter het ontwikkelen van een nieuw logo en een nieuw kleding design. Belangrijk element voor het nieuwe logo was om meer tot uiting te laten komen dat BRC een wielervereniging is. Het toevoegen van de heuvels van Kennemerland en het nieuwe lettertype dat de bochten op een wielerparcours symboliseert hebben hiervoor gezorgd. Uitgangspunt voor het kledingontwerp was iets totaal nieuws, waar de clubkleuren rood en blauw en terugkomen. Een onderscheidend design waar iedereen echt in wil fietsen. Na diverse brainstormsessies zijn we gekomen tot het nieuwe logo en tenue. Volgende project wordt het vernieuwen van de website.

Als opmaat naar de presentatie van het nieuwe ontwerp van kleding en logo. Cees Schrijen leidde de prestaties en ambities van de Chapter publiciteit in. in waarna twee van leden van het ontwerpteam, Kees van Dalsem en Erik van der Wel, een toelichting gaven op de gemaakte keuzen en afwegingen. Daarna volgde een spectaculaire videoshow waarin logo en kleding aan de aanwezigen getoond; applaus volgde. Een klein aantal leden gaf aan nog even te moeten wennen aan de mooie slag die gemaakt is. 

 

Na een toelichting op de jaarcijfers door Ria Stam en een voorgelezen verklaring van de afwezige kascommissie volgde met applaus de decharge. De voorzitter leidde de bestuursmutaties in: jeugdcoordinator en bestuurslid Maurice Kauffman trad af begeleid door een dankwoord van de voorzitter. Onno Timmermans werd officieel benoemd als algemeen bestuurslid van BRC. Onno draaide al een tijdje mee en houdt zich vooral bezig met rennerszaken van alle klassen behalve jeugd. John Koelman gaat dit jaar als aspirant bestuurlid zitting nemen in het bestuur voor het jeugdwielrennen.

Secretaris Trude Weijers presenteerde mutaties in het ledenbestand en toonde aan dat er nog een hoop basislidmaatschapsleden geen wedstrijden rijden op ons parkoers dus dat er op zich nog groei zit in het aantal actieve wedstrijdrenners. Harm Twaalhoven gaf aan een programma te willen gaan lanceren om meer wielrenners bekend te maken met de kneepjes van het wedstrijdwielrennen.

Na presenteerde handbiker Kees van Velzen kort zijn plannen en ambities voor 2018. Mooi om te melden: op 5 augustus staat een wedstrijd voor de handbikers op het programma op ons parkoers. Mooi!

Als klap op de vuurpijl mocht de voorzitter Jan de Ruyter naar voren roepen. Jan werd met mooie woorden van de voorzitter voorgedragen als Lid van Verdiensten. Nog voordat Kees Jan was uitgesproken viel een overweldigend applaus Jan ten deel. Jan is een heel belangrijke schakel bij BRC. Als jury, barman, schoonmaker, inschrijver bij de Ronde van Heemskerk en ga zo maar door.

Na de rondvraag en een kort slotwoord van de voorzitter werd aan de bar nog lang nagepraat over alles wat vanavond werd verteld.

Het bestuur kijkt terug op een mooie avond. Dank ook aan de waardevolle inbreng van de leden!

 

 

 

 

Na een